Ringmerkingsoversikter

Sunnmøre RG er eit direkte framhald av Hareid RG. Hareid RG vart skipa 13.mars 1984.

Hareid RG – årsoversikt 1984

Hareid RG – årsoversikt 1985

Hareid RG – årsoversikt 1986

Hareid RG – årsoversikt 1987

Vigra OS – årsoversikt 1969

Vigra OS – årsoversikt 1970

Vigra OS – årsoversikt 1971

Vigra OS – årsoversikt 1972

Oversiktene for Vigra OS i perioden 1969-71 omfattar berre fuglar merkte på Vigra eller Giske, og fuglar merkte under feltarbeid med måseundersøkingane. Nokre merkte utanom fylket var også inkludert.

Oversikta for 1972 er endra slik at merkingar i Møre og Romsdal utført i perioden 1970-71 av Alv Ottar Folkestad og Olav J. Runde har blitt inkludert, og merkingar utanom fylket har blitt ekskludert.

Vigra OS – årsoversikt 1973

Vigra OS – årsoversikt 1974

Vigra OS – årsoversikt 1975

Vigra OS – årsoversikt 1976

Vigra OS – årsoversikt 1977

Vigra OS – årsoversikt 1978

Vigra OS – årsoversikt 1979

Vigra OS – årsoversikt 1980

1980 er det beste året for Vigra OS når det gjeld ringmerking. Årsaka er at det har vorte etablert to nye merkelokalitetar – Aune (Rindal) og Gaustadvågen (Eide)

Vigra OS – årsoversikt 1981

Årsoversikt 1989

Årsoversikt 1990

Årsoversikt 1991

Årsoversikt 2005

Årsoversikt 2006

Årsoversikt 2007

Årsoversikt 2008

Årsoversikt 2009

Årsoversikt 2010

Årsoversikt 2011

Årsoversikt 2012

Årsoversikt 2013

Årsoversikt 2014

Årsoversikt 2015

Årsoversikt 2016

Årsoversikt 2017

Systematikk og nomenklatur følgjer no Clements 2018.

Årsoversikt 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s