Fokstumyra

Ungar av myrhauk

Ungar av myrhauk Foto: Kjell Mork Soot

 

Fokstumyra 2004

Fokstumyra 2005

Fokstumyra 2006

Fokstumyra 2007

Fokstugu 2004-2008