Sunnmøre RG

Her kjem eit samandrag av merkingane til Sunnmøre RG i perioden 1989-2016 delt på ulike tidsavnitt og månad, og funna frå desse merkingane delt på land og månad. Systematikk og nomenklatur følgjer Clements 2017 (august).

Grågåsdata

Kortnebbgåsdata

Knoppsvanedata

Sangsvanedata

Gravanddata

Brunnakkedata

Stokkanddata

Krikkanddata

Toppanddata

Stelleranddata

Ærfugldata

Havelledata

Kvinanddata

Laksanddata

Silanddata

Vakteldata

Fasandata

Storfugldata

Lirypedata

Smålomdata

Storlomdata

Havsvaledata

Stormsvaledata

Havhestdata

Krabbehegredata

Gråhegredata

Silkehegredata

Havsuledata

Toppskarvdata

Storskarvdata

Advertisements