Sunnmøre RG

Her kjem eit samandrag av merkingane til Sunnmøre RG i perioden 1989-2016 delt på ulike tidsavnitt og månad, og funna frå desse merkingane delt på land og månad. Systematikk og nomenklatur følgjer Clements 2017 (august).

Grågåsdata

Kortnebbgåsdata

Knoppsvanedata

Sangsvanedata

Gravanddata

Brunnakkedata

Stokkanddata

Krikkanddata

Toppanddata

Stelleranddata

Ærfugldata

Havelledata

Kvinanddata

Laksanddata

Silanddata

Vakteldata

Fasandata

Storfugldata

Lirypedata

Smålomdata

Storlomdata

Havsvaledata

Stormsvaledata

Havhestdata

Krabbehegredata

Gråhegredata

Silkehegredata

Havsuledata

Toppskarvdata

Storskarvdata

Fiskeørndata

Spurvehaukdata

Hønsehaukdata

Myrhaukdata

Steppehaukdata

Fjellvåkdata

Musvåkdata

Vannriksedata

Åkerriksedata

Myrriksedata

Sivhønedata

Tranedata

Tjeldedata

Vipedata

Heilodata

Tundralodata

Sandlodata

Boltitdata

Småspovedata

Storspovedata

Lappspovedata

Svarthalespovedata

Steinvenderdata

Polarsnipedata

Fjellmyrløperdata

Temmincksnipedata

Sandløperdata

Myrsnipedata

Fjæreplyttdata

Dvergsnipedata

Alaskasnipedata

Kvartbekkasindata

Rugdedata

Enkeltbekkasindata

Svømmesnipedata

Polarsvømmesnipedata

Strandsnipedata

Skogsnipedata

Sotsnipedata

Gluttsnipedata

Grønnstilkdata

Rødstilkdata

Storjodata

Tyvjodata

Alkekongedata

Lomvidata

Alkedata

Teistdata

Lundedata

Krykkjedata

Ismåkedata

Hettemåkedata

Fiskemåkedata

Gråmåkedata

Grønlandsmåkedata

Sildemåkedata

Polarmåkedata

Svartbakdata

Makrellternedata

Rødnebbternedata

Ringduedata

Tyrkerduedata

Gjøkdata

Hubrodata

Snøugledata

Haukugledata

Spurveugledata

Kattugledata

Hornugledata

Jordugledata

Perleugledata

Tårnseilerdata

Vendehalsdata

Dvergspettdata

Hvitryggspettdata

Flaggspettdata

Tretåspettdata

Grønnspettdata

Gråspettdata