Om oss

Sunnmøre RG er ei av tre ringmerkingsgrupper i Møre og Romsdal. Dei to andre er Trollheimen RG og Nordmøre & Romsdal RG. Gruppa er eit resultat av den omorganiseringa av ringmerkinsarbeidet i Noreg som fant stad på slutten av 1980- og 1990-talet. Ein konsentrasjon av merkarar på Hareid førte til at Hareid RG vart etablert. Noko seinare vart alle merkarane på Sunnmøre inkludert, og namnet vart då endra til Sunnmøre RG. Alle er tilknytte OUM (Ornitologiske Undersøkingar, Møre & Romsdal).

Ved utgangen av 2013 var det ringmerkt om lag 766.000 fugl av gruppa.

Sunnmøre RG prioriterer artar det er ringmerkt lite av, eller som har få gjenfunn. Eksempel på prosjektartar er: smålom, storlom, siland, småvadarar, teist, skjærpiplerke, sidensvans, blåstrupe, ringtrast og gulsongar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s