Hareid RG

Dette er eit samandrag av merkingar delt på år og månad, og funn delt på land og månad. I tillegg vert det vist lengste tid mellom merking og funn, samt lengste avstand mellom merkestad og funnstad.

Gråhegre

Fjellvåk

Brushane

Enkeltbekkasin

Alkekonge

Fiskemåke

Gråmåke

Gjøk

Grønnspett

Gråspett

Flaggspett

Dvergspett

Dvergfalk

Fuglekonge

Blåmeis

Granmeis

Gulbrynsanger

Bøksanger

Gransanger

Gresshoppesanger

Gjerdesmett

Fossekall

Gråtrost

Gråfluesnapper

Blåstrupe

Buskskvett

Gråspurv

Bjørkefink 

Bokfink

Dompap

Grønnfink

Bergirisk

Gråsisik

Grankorsnebb

Grønnsisik

Dvergspurv