Non-Passeriformes

Her vil det kome tabellar som viser fordelinga av funna i månadar og land. Øverst på tabellen kva år som er tekne med. Vi startar på 2015 og går så etter kvart bakover i tid.

Havsvale

Toppskarv

Sporvehauk

Sandlo

Tundralo

Fjoreplytt

Myrsnipe

Tundrasnipe

Dvergsnipe

Steinvendar

Raudstilk

Lappspove

Fiskemase

Gramase

Sildemase

Svartbak

Krykkje

Kattugle